Meet Knowliah at the Day of the Practice

13/03/2017
News

De bedrijfsjurist in een volatiele wereld

Op dinsdag 28 maart 2017 introduceert het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) een nieuw concept: de “Day of the Practice”, speciaal voor haar leden.

Olivier Van Herstraeten, bedrijfsjurist en General Counsel Herstal Group, zit de dag voor.

Gedurende deze dag zullen alle Practice Groups een sessie organiseren, al dan niet gecombineerd met een externe spreker of een interactief paneldebat.

Er zijn twee keynote sprekers (tijdens de lunch: Bianca Debaets, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Informaticabeleid en Digitalisering en om 19u: Ben Heineman, auteur van het boek "The inside counsel revolution"),die dieper zullen ingaan op de “volatiliteit” binnen onze huidige werkomgeving.

Daarnaast zal ook Knowliah demo’s en workshops geven:

 • Demo Knowliah for Legal Teams: Smart, Simple, Secure
  Spreker: Yves Lefere, Director Sales Knowliah
 • Workshop Knowliah: How technology could/should support you today and tomorrow
  Spreker: Hans Van Heghe, CEO Knowliah

Er zullen verschillende netwerkmomenten doorheen de dag voorzien zijn. De dag zal afgesloten worden met een walking dinner. Dit alles vindt plaats in hartje Brussel!

Voor het volledige programma, zie www.ibjeventsije.com/programma.


Le juriste d'entreprise dans un monde volatil

Le mardi 28 mars 2017, l'Institut des juristes d'entreprise (IJE) introduit un nouveau concept : le « Day of the Practice », spécialement pour ses membres.

Cette journée sera présidée par Olivier Van Herstraeten, juriste d’entreprise et General Counsel Herstal Group.

Lors de cette journée, tous les Practice Groups organiseront une session, qu'elle soit ou non associée à un orateur externe ou à un débat interactif.

Deux keynote speakers (lors du lunch : Bianca Debaets, Secrétaire d'Etat en charge de l'Informatique et de la Transition Numérique et à 19h : Ben Heineman, auteur du livre « The inside counsel revolution ») parleront de la « volatilité » au sein de notre environnement professionnel.

En outre, Knowliah donnera un exposé lors d’une démo et d’un atelier afin de vous montrer son offre actuelle :

 • Démo Knowliah for Legal Teams: Smart, Simple, Secure
  Orateur : Yves Lefere, Director Sales Knowliah
 • Workshop Knowliah : How technology could/should support you today and tomorrow
  Orateur : Hans Van Heghe, CEO Knowliah

Vous aurez également la possibilité de faire du networking tout au long de la journée. La journée se terminera par un walking dinner. Tout cela au coeur de Bruxelles !

Pour le programme complèt, voir www.ibjeventsije.com/programma.

Share this news item