Meet Knowliah at the IBJ-IJE Day of the Practice

27/03/2018
Events

Equip yourself for the future

Op dinsdag 27 maart 2018 introduceert het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) voor de 2e keer de “Day of the Practice”, speciaal voor haar leden.

Gedurende deze dag zullen alle Practice Groups een sessie organiseren, al dan niet gecombineerd met een externe spreker of een interactief paneldebat.

Daarnaast zal ook Knowliah een demo geven:

  • Demo Knowliah for Legal Teams: Boost efficiency, increase impact and take control with Knowliah for Legal Teams
    Spreker: Yves Lefere, Director Sales Knowliah

Er zullen verschillende netwerkmomenten doorheen de dag voorzien zijn. De dag zal afgesloten worden met een walking dinner. Dit alles vindt plaats in hartje Brussel!

Meer info vindt U hier


Equip yourself for the future

Le mardi 27 mars 2018, l'Institut des juristes d'entreprise (IJE) organise pour la 2ème fois le « Day of the Practice », spécialement pour ses membres.

Lors de cette journée, tous les Practice Groups organiseront une session, qu'elle soit ou non associée à un orateur externe ou à un débat interactif.

En outre, Knowliah donnera un exposé lors d’une démo afin de vous montrer son offre actuelle :

  • Démo Knowliah for Legal Teams: Boost efficiency, increase impact and take control with Knowliah for Legal Teams
    Orateur : Yves Lefere, Director Sales Knowliah

Vous aurez également la possibilité de faire du networking tout au long de la journée. La journée se terminera par un walking dinner. Tout cela au coeur de Bruxelles !

Vous trouvez plus d'information ici

Share this event